Mutlukent Mah. Hekimköy Sit. 1921. Cad. No: 23 Ümitköy / ANKARA +90 312 287 47 00 info@bolunmezenerji.com.tr
Önceki Sonraki

Avgamasya Kömür Madeni

Şırnak İl merkezinin kuşucumu 4,7 km. güneybatısında yer almaktadır. Ruhsat alanı içerisindeki filonlarda yapılacak çalışmalara istinaden faaliyetlerinin açılmasınI müteakip asfaltit üretim çalışmalarına hemen başlanılacaktır.Şırnak Avgamasya sahasında, KD-GB doğrultusunda yaklaşık 2920 m uzunluğunda dar bir hat boyunca yer alan Asfaltit filonu 85 derece eğimle, tektonik kırılmalara bağlı olarak dik bir şekilde yataklanmıştır.

Maden işletme planlaması kapsamında Fichtner Mining & Environment tarafından hazırlanmış rezerv veri tabanı dikkate alınarak öncelikle asfaltit rezerv ve özellikleri, nihai şev açısına göre dekapaj miktarları bir kez daha hesaplanmış olup sonuçların uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Fichtner Mining & Environment Şirketi tarafından oluşturulan rezerv modelleme çalışmalarının sonucunda üretilen blok model dosyaları kullanılarak rezerv miktarları hesaplanmıştır. Modelleme çalışmalarında, Asfaltitin yüzey mostrası ve sondajlarda kesilen seviyeler dikkate alınarak oluşturulan kesitler yardımı ile yapılan değerlendirmeler sonucu asfaltit’in solid yapısı oluşturulmuştur. Şırnak Avgamasya Açık İşletmesinde üretime hazır asfaltit rezervi olduğu için dekapaj ve asfaltit üretimi eş zamanlı yapılacak olup proje yönünden önemli avantaj sağlanmış olacaktır.Şırnak Avgamasya sahasında +550 m kotu ve üzerinde dekapaj ve asfaltit üretimi yapılacaktır. +550/+873 kotları arasında ise dekapajla birlikte üstü açılmış olan asfaltitin üretimi yapılacaktır.

Üretim yapılması planlanan alanın; mevzuat gereği genel şev açısının 45º olacak şekilde düzenlenerek, çalışması durumunda Avgamasya filonun tamamında çalışılması planlanmaktadır. Asfaltit Ocağında açık işletme yöntemi ile üretim gerçekleştirilecek ve basamaklar oluşturularak ilerleme sağlanacaktır. Basamak genişliği kamyonların geri ve ileri manevra yapabilmesi ve dönüşlerde rahat ve emniyetli bir şekilde hareket edebilmesi için 20 m. basamak yüksekliği ise 15 m. olarak planlanmıştır.

Söz konusu faaliyette, şev duyarlılığının sağlanması için basamak şev açıları 63 derece ve ocak genel şev açısı 45 derece olarak planlanmıştır.

İletişim

Adres:
Mutlukent Mahallesi Hekimköy Sitesi 1921.CADDE NO:23 Ümitköy Çankaya ANKARA

Email:
info@bolunmezenerji.com.tr

 

Telefon

Telefon:
+90 (312) 287 47 00
+90 (312) 287 47 01

Faks:
+90 (312) 287 47 03